Installatie procedure Heavy Duty deurstopper

Het deurkozijn moet minimaal 4 cm dik zijn. Er moet minimaal 8 cm vrije ruimte zijn, boven aan het kozijn bij een gesloten deur. Spray WD40 op het bewegende gedeelte en in de stopper, doe dit elke 3 maanden. Verzeker u ervan dat de stopper niet het sluiten van de deur belemmert.

DISCLAIMER: KVH KindVeiligHuis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig gevolg-, direct of indirect verlies of schade geleden door een persoon of eigendom, die het gevolg is van het niet installeren en / of gebruiken van de Heavy Duty Deurstopper zoals uiteengezet in de bovenstaande instructies, of op basis van verkeerd gebruik, verwaarlozing of wijziging van de Heavy Duty Deurstopper belemmert.