Controlelijst brandveiligheid thuis

 

Elk jaar weer ontstaat in duizenden Nederlandse woningen brand. De gevolgen variëren van lichte schade tot ernstig letsel, of erger. Gelukkig kunt u zelf veel doen om te voorkomen dat in uw eigen huis brand ontstaat. En mocht er toch brand uitbreken, dan kunt u de gevolgen beperken.

 

Hieronder volgen wat onderwerpen en adviezen met betrekking tot de brandveiligheid in uw woning.

 

1. DE ENTREE 

Is het huisnummer goed zichtbaar?

Uw huisnummer moet vanuit een rijdende auto goed te zien zijn, voor het geval de brandweer moet uitrukken voor een brand in uw woning. Is uw huisnummer ook in het donker goed te zien? Bij flatgebouwen moet aan de straatkant een overzichtsbord met huisnummers staan.

Kunt u de voordeur van binnenuit direct openmaken?

Inbraakbeveiliging en brandpreventie verdragen elkaar niet zo goed. Om inbraak te voorkomen, houdt u deuren en ramen op slot. Maar bij brand moet u het huis snel kunnen verlaten. Spreek een vaste opbergplaats voor de sleutels af en gebruik deurschuiven of draaisloten zonder sleutel.

Is de ruimte achter de voordeur vrij van obstakels?

Bij brand is snelheid geboden. U kunt bij dichte rook uw huis niet snel ontvluchten als obstakels (bijvoorbeeld fietsen of vuilniszakken) de vluchtweg blokkeren. Ook de brandweer wordt gehinderd door obstakels in de gang. Zorg voor een opgeruimde gang en hal.

Zijn de hoofdafsluiters van gas, elektriciteit en water goed bereikbaar?

Bij brand of gaslekkage moeten gas en elektriciteit snel kunnen worden afgesloten.

Zijn in de meterkast alle zekeringen intact?

Als er regelmatig (kort)sluiting ontstaat, moet u de oorzaak daarvan opsporen en de zekering beslist niet doorverbinden met zilverpapier. Als u dat doet, zal bij de volgende (kort)sluiting veel warmte vrijkomen, waardoor brand kan ontstaan.

Is de elektrische installatie beveiligd door een of meer aardlekschakelaars?

In nieuwbouwwoningen zijn aardlekschakelaars verplicht. Woont u in een ouder huis en is er geen aardlekschakelaar aanwezig, laat er dan een monteren. Een aardlekschakelaar kan brandgevaar beperken en uzelf beschermen tegen

elektrocutiegevaar.

 

 

2. DE BERGING

Laat u de cv-ketel regelmatig controleren en reinigen?

Uw cv-ketel moet jaarlijks of tweejaarlijks – afhankelijk van het type – worden gecontroleerd en gereinigd. In een slecht werkende cv-ketel kan onvolledige verbranding plaatsvinden, waardoor koolmonoxide ontstaat. Koolmonoxide is ergbrandbaar en het inademen van koolmonoxide is levensgevaarlijk.

Is de ruimte rondom uw cv-ketel vrij van brandbare materialen?

Bij het aanslaan van de cv-ketel komen soms vlammen onder de ketel vandaan. Door de warmte die vrijkomt, kunnen licht ontvlambare materialen in brandvliegen. Bewaar licht ontvlambare stoffen zoals wasbenzine en spiritus op een veilige plaats, bij voorkeur in de schuur.

Zijn de kraanafsluiting en de toe- en afvoerslangen van de wasmachine in orde? Ondeugdelijke kraanafsluitingen en toe- en afvoerslangen zorgen regelmatig voor overstromingen.

Die veroorzaken niet alleen waterschade, maar ook kortsluiting en daarmee brand.

Droogt en strijkt u de was op een veilige manier?

 (Drogend) wasgoed in de buurt van een (straal)kachel kan gemakkelijk vlam vatten.

En een strijkbout mag u nooit onbewaakt aan laten staan.

Maakt u de luchtafvoerslang van de wasdroger regelmatig stofvrij?

De afvoerslang van de wasdroger voert vochtige lucht af, maar ook stof. De slang kan door het

stof verstopt raken, waardoor de motor oververhit kan raken en de machine in brand kan vliegen.

 

 

3 . DE KEUKEN

Is de gasslang van het gasfornuis in goede conditie?

De gasslang van een niet-ingebouwd gasfornuis moet het keurmerk GASTEC hebben. Na maximaal vijftien jaar moet u de gasslang vervangen. De gasslang mag niet blootstaan aan hitte van het fornuis en mag geen haarscheurtjes of andere beschadigingen hebben. Controleert u de

gasslang regelmatig. Aansluitingen kunt u controleren met zeepsop.

Is de ruimte rondom het kooktoestel vrij van brandbare materialen?

Gordijnen, thee- en handdoeken dichtbij een fornuis zijn brandgevaarlijk. Kijk ook uit voor uw

kleding als u aan het koken bent.

Weet u wat te doen bij een vlam in de pan?

Veel keukenbranden beginnen met een vlam in de pan, dus als olie of vet in een pan te heet wordt. Blijf daarom in de buurt als u aan het bakken bent en zorg ervoor dat de pan aan de buitenkant vrij van vet en vuil is. Als toch de vlam in de pan slaat, probeer dan niet

te blussen met water. Dit kan een enorme steekvlam opleveren. Schuif een passend deksel van u

af over de pan, zet het vuur uit, zet de afzuigkap uit en laat de pan minstens een half uur staan.

Controleer daarna de afzuigkap op mogelijke vuurresten.

Zet u uw fornuis uit als u naar buiten gaat?

Pannen die onbewaakt op het vuur staan, kunnen droogkoken en oververhit raken. Zo kan brand

ontstaan.

Vervangt u regelmatig het filter van uwafzuigkap?

Vet in de afzuigkap en het filter kan vlam vatten. Vervang regelmatig het filter en maak de afzuigkap regelmatig schoon.

Wordt de geiser jaarlijks gecontroleerd en gereinigd?

Laat elk jaar een erkend installateur uw geiser controleren. In een slecht werkende geiser kan

onvolledige verbranding plaatsvinden, waardoor koolmonoxide ontstaat. Koolmonoxide inademen

is levensgevaarlijk. De vlam van een goed afgestelde geiser is blauw. Signalen dat er iets met de geiser mis is, zijn: een gele gasvlam, beslagen ramen, een gaslucht en stank.

Hebt u minder dan vijf liter licht ontvlambare vloeistoffen in huis?

Meer dan vijf liter licht ontvlambare vloeistoffen (bijvoorbeeld brandspiritus en benzine) in huis

bewaren, is verboden. Werken met dit soort vloeistoffen moet altijd buitenshuis.

Hebt u minder dan 110 liter gas in gasflessen in huis?

Meer dan 110 liter gas in gasflessen in huis bewaren, is verboden.

Bewaart u eventuele gasflessen op een koele, goed geventileerde plaats?

Gasflessen moeten rechtop staan, op een vlakke ondergrond. Butaan en propaan zijn de gassen

die het meest worden gebruikt in en om het huis. Omdat deze beide zwaarder dan lucht zijn,

mogen gasflessen niet in kelders of andere laaggelegen ruimtes staan. Lekkend gas kan daar niet

meer wegkomen en hoopt zich op, waardoor explosiegevaar ontstaat.

 

 

4 . DE WOONKAMER

Hebt u per groep van een groepenkast minder dan 3520 watt aan elektrische apparaten aangesloten?

Op een groep van zestien ampère mag maximaal 3520 watt aan elektrische apparaten zijn aangesloten. Als u met stekkerdozen eindeloos elektrische apparaten op een bepaalde groep aansluit, ontstaat het gevaar van brand door overbelasting. Het gebruik van driewegstekkers is verboden.

Zijn uw elektrische snoeren in goede conditie en hebt u ze veilig weggewerkt?

Losse snoeren moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen. Zet ze nooit vast met

krammen of spijkertjes; voor u het weet, zijn ze beschadigd. Elektrische snoeren onder een tapijt

kunnen gemakkelijk brand veroorzaken. Als u een kabelhaspel gebruikt, moet de haspel helemaal

afgerold zijn.

Zet u de televisie helemaal uit als u er niet bent?

Een televisie in de slaapstand (als het rode lampje brandt) is een veel voorkomende oorzaak van

brand. Zet de televisie dus uit als u weggaat of gaat slapen.

Staat of ligt er niets op uw televisie?

Kleedjes, kranten en boeken kunnen de ventilatieopeningen van uw televisietoestel afdekken,

waardoor het oververhit kan raken. Ook bloemenvazen en planten kunt u beter ergens anders

neerzetten, want door gemorst water kunt u kortsluiting krijgen.

Trekt u bij onweer en als u er langere tijd niet bent, de stekkers van elektrische

apparaten uit het stopcontact?

Bij een blikseminslag ontstaat tijdelijk een overspanning in de elektrische installaties en apparaten.

Daardoor kunnen ze ernstig beschadigd worden, waardoor weer brand kan ontstaan. De eenvoudigste manier om problemen te voorkomen is de stekkers (inclusief de antennestekker)

eruit trekken. Ook kunt u met speciale overspanningsstekkers of overspanningsfilters voorkomen

dat een blikseminslag schade veroorzaakt.

Laat u de schoorsteen regelmatig controleren en vegen?

Het is verboden een rookkanaal te gebruiken dat niet is gereinigd. Laat uw schoorsteen reinigen

door een schoorsteen veegbedrijf dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenveger Patroons

Bond (ASPB).

Maakt u de open haard aan met aanmaakhoutjes of –blokjes?

Maak een open haard nooit aan met spiritus of benzine. Gebruik aanmaakhoutjes of -blokjes.

Sommige houtsoorten produceren wegspringende gloeiende stukjes houtskool. Om te voorkomen

dat die brand veroorzaken, hebt u een vonkenschermnodig.

Staan uw kaarsen in veilige standaarden?

Als u kaarsen brandt, blijf er dan altijd bij. Gebruik stevige kaarsenstandaarden, die niet van

plastic of andere brandbare materialen zijn gemaakt. Zorg dat de ruimte rondom de kaarsen

vrij is van brandbare materialen.

Maakt u sigaretten op een veilige manier uit?

Gebruik onbrandbare asbakken en leeg deze minstens een kwartier na het doven van de laatste

sigaret in de prullenmand of afvalemmer.

 

 

5 DE SLAAPKAMER

Gebruikt u de elektrische deken volgens de gebruiksaanwijzing?

Elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting brand veroorzaken. Volg daarom

altijd de gebruiksaanwijzing.

Is er een rookmelder dichtbij de slaapkamer?

Om ‘s nachts, wanneer iedereen slaapt, een brand tijdig te ontdekken, hebt u een rookmelder

in de gang voor de slaapkamerdeur nodig. In huizen die na 2003 gebouwd zijn,

is een rookmelder verplicht.

Zorgt u ervoor dat er nooit wordt gerookt in uw slaapkamer?

Roken in bed is erg gevaarlijk. Als u in slaap valt met een brandende sigaret, kan er heel gemakkelijk brand ontstaan.

 

 

6. ALGEMEEN

Zijn de muren en plafonds gemaakt van brandveilige materialen?

Kunststof materialen aan de wanden of plafonds, denk bijvoorbeeld aan kunststof schrootjes, geven bij brand giftige en verstikkende rook. Gebruik daarom zoveel mogelijk brandveilige bouw- en afwerkingsmaterialen.

Is er een vluchtplan?

Om bij brand snel weg te kunnen vluchten, hebt u een vluchtplan nodig. Bespreek met uw huisgenoten hoe iedereen de woning zo snel mogelijk kan verlaten, ook als de trap en de voordeur geblokkeerd zijn.

Zijn lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen?

Als kinderen met vuur spelen, loopt dat vaak uit op brand en brandwonden.

 

 

Mocht er ondanks goede voorzorgsmaatregelen toch brand uitbreken, probeer de brand dan zo klein mogelijk te houden. Hier leest u hoe u het beste kunt handelen.

Waarschuw direct de brandweer via 112. Meld daarbij kort en bondig uw naam, adres

en de plaats en aard van de brand. Zorg dat iedereen het huis snel en veilig verlaat.

Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren. Blijf bij sterke rookontwikkeling laag bij de

grond. Rook stijgt op en de lucht dichtbij de grond blijft het langst redelijk fris.

Open een deur nooit zomaar, voel eerst of de deurkruk warm is. Zo ja, laat de deur dan dicht,

anders loopt u het risico een steekvlam te veroorzaken. Kunt u niet meer vluchten, probeer dan een kamer aan de straatkant te bereiken. Doe de deur achter u dicht en leg een (nat) laken,

deken of vloerkleed voor de spleet onder de deur om de rook tegen te houden. Open dan

pas een raam en roep om hulp.  Als u de brand zelf kunt blussen, probeer dat dan, maar neem nooit enig risico. Zorg ervoor dat u een brandblusser binnen handbereik hebt

en dat u weet hoe u hem moet gebruiken. Het eenvoudigst is een gewone tuinslang. Hang die

gebruiksklaar op een strategische plek. Kies de lengte eventueel zo, dat u ook het huis van de

buren kunt bereiken.  Als de brandweer arriveert, vertel dan duidelijk waar de brand is, wát er precies in brand staat en of er nog mensen binnen zijn. Staat iemands kleding in brand, zorg dan

onmiddellijk dat het slachtoffer gaat liggen en doof de vlammen met een deken, jas of iets

dergelijks. Is er niets voorhanden, rol dan de persoon over de grond. Het is belangrijk het

slachtoffer meteen te koelen met koud water. Gebruik geen zalfjes en verwijder nooit kleding.

Zorg onmiddellijk voor een arts en breng het slachtoffer naar het ziekenhuis. Juist als de

brandwond geen pijn doet, is de verbranding waarschijnlijk zeer ernstig.

(Bron Brandweer.nl)