Rookmelders en kleine blusmiddelen

Brand in een woonhuis.

Vaak worden mensen in hun slaap overvallen door brand met alle gevolgen van dien en soms zelfs fataal.

In veel gevallen had een fatale afloop voorkomen kunnen worden.

Om uzelf hiertegen te beschermen kunt u diverse maatregelen nemen.

 

ROOKMELDERS

Een rookmelder kan uw redding zijn. Ongeveerde helft van alle woningbranden zijn namelijk branden waarbij het vuur smeult, zonder grote vlammen. Deze branden veroorzaken veel giftige rook en daardoor ook de meeste slachtoffers.

Zorg daarom dat u in uw eigen woning zo’n rookmelder installeert of laat installeren. Rookmelders werken ook als brand ontstaat door sluiting of kortsluiting van het elektriciteitsnet. Rookmelders zijn apparaten die rook (en dus brand) ontdekken en dan een hard alarm laten horen. Ze werken op een batterij, die ongeveer een jaar meegaat. Er zijn ook rookmelders verkrijgbaar met een lithium batterij deze batterij gaat ongeveer 10 jaar mee. Wanneer de batterij bijna leeg is zal de rookmelder elke minuut een korte maar zeer luide piep geven. Hij doet dat minimaal dertig dagen achter elkaar, zodat u het ook na een vakantie (mits die niet langer is dan dertig dagen) nog merkt als de batterij leeg is.

 

De beste plek

De rookmelder moet de rook zo snel mogelijkontdekken en hij moet de bewoners van de woning alarmeren. Ook mensen die slapen. Bij woningen met één bouwlaag (bungalow, flat) is één rookmelder meestal voldoende. De beste

plaats ervoor is de gang waar de meeste kamers op uitkomen.

Bij woningen met twee woonlagen doet u er verstandig aan op iedere verdieping een melder te plaatsen, bij voorkeur op de slaapverdieping, boven aan de trap tegen het plafond. Voor een maximale beveiliging, ongeacht het aantal woonlagen,

kunt u in iedere ruimte waar regelmatig iemand is een melder plaatsen.

Denk met name aan de woonkamer, slaapkamer(s) en iedere ruimte waar een elektrisch apparaat staat. Gebruik bij voorkeur koppelbare rookmelders. Als er dan een melder afgaat,doen de andere melders dat ook.

Sommige plekken zijn niet geschikt voor een rookmelder.

– In de badkamer en de keuken  hier zou u door stoom

   en vocht te vaak een vals alarm krijgen. Plaats hier een hittemelder

– Bij een ventilatieopening of mechanische ventilator

   en boven verwarmingstoestellen en radiatoren

   kunnen rookdeeltjes door luchtstromingen

   de rookmelder niet bereiken.

– In de garage kunnen uitlaatgassen ook vals

   alarm veroorzaken. Ook hier kunt u er voor kiezen om een hittemelder te plaatsen.

Test de melder

Op de melder zit een testknop. Drukt u daarop,dan klinkt het alarmsignaal. Zo test u of de melder nog goed werkt. Gebruik voor het testen geen open vuur zoals kaarsen of brandend papier, want daardoor kan het apparaat smelten of vlam vatten. Test uw rookmelder iedere maand bijvoorbeeld tegelijk met het alarm iedere eerste maandag van de maand om 12 uur.

 

KLEINE BLUSMIDDELEN

Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen met een geschikte brandblusser. Bedenk dat uw blusser alleen beginnende brandjes aankan. Vergeet nooit: rook bevat vaak giftige gassen en het inademen vanrook is dus levensgevaarlijk. Blus alleen zolang u zeker weet dat u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. Breng, ook bij een klein brandje, uw huisgenoten in veiligheid en waarschuw

altijd de brandweer (112). U weet immersvooraf niet of de brand controleerbaar blijft. Hieronder leest u welk blusmiddel u nodig heeft voor een beginnende brand in uw woning, auto, caravan of tuinhuis.

 

De tuinslang

Een tuinslang kan goed dienst doen als klein blusmiddel. Ook zijn er voor woonhuizen speciale kleine slanghaspels te krijgen, die u eenvoudig

op de waterleiding kunt aansluiten. De haspel of tuinslang moet lang genoeg

zijn om alle hoeken van het huis te kunnen bereiken. Water is het meest doelmatige

blusmiddel voor vaste stoffen als hout, papier, textiel en karton.

**Gebruik nooit water voor het blussen van brandende olie of vet of branden

    waarbij elektriciteit in het spel is.

 

De blusdeken

Een blusdeken is gemaakt van glasvezel, geïmpregneerde wol of ander onbrandbaar materiaal. De handigste plek ervoor is de keuken. Een blusdeken is natuurlijk ook heel nuttig in caravan, boot, tuinhuisje en bij de barbecue. Het is een geschikt blusmiddel in het geval van onder andere:

– een in brand geraakt persoon,

– vlam in de pan, LET OP GEEN FRITUURBRANDEN

– brand in televisietoestel,

– een brandende prullenbak.

Met de blusdeken werkt het blussen als volgt. Wikkel hem rond uw handen en leg hem op de brandhaard of over de brandende kleding, of wikkel hem om het slachtoffer. Trek de deken goed dicht bij de hals van het slachtoffer, zodat rook en vlammen niet bij het gezicht kunnen komen.

Een blusdeken is geschikt voor eenmalig gebruik.

 

Draagbare brandblussers

Er zijn verschillende soorten draagbare brandblusserste koop. De inhoud varieert.

 

– Een schuimblusser is geschikt voor alle woningbranden. Deze veroorzaakt bij het blussen nauwelijks verdere schade. Met een schuimblusser kunt u kleine woningbranden van vaste stoffen en vloeistoffen prima blussen. Schuimblussers zijn ook uitstekend voor caravan en zomerhuisje. De inhoud is minimaal twee liter.

– Ook een poederblusser is geschikt voor alle woningbranden maar kan wel nevenschade veroorzaken aan bijvoorbeeld printplaten.

Poederblussers zijn geschikt voor auto, caravan, zomerhuisje en boot. Ook hier is een minimuminhoud van twee kilo het beste. Om verdere schade na het blussen te voorkomen, moet het poeder dat blijft liggen met een (industriële) stofzuiger

worden verwijderd. Gebruik hier geen water bij.

 

Zorg dat de brandblusser goed werkt, door hem regelmatig door ons te laten controleren.  Heeft u een brandblusser nodig voor specifiek gebruik of twijfelt u over welk type blusser u nodig hebt, laat u dan uitvoerig voorlichten door ons.

 

Gebruik en onderhoud uw brandblusser

goed

– Zorg dat de brandblusser zichtbaar en goed bereikbaar is.

– Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en laat dit ook uw huisgenoten doen. Herhaal het regelmatig, zodat u altijd weet hoe u het apparaat moet bedienen.

– Blus bij een vloeistofbrand met stoten, om het wegblazen van de brandende vloeistof te voorkomen.

– Laat de blusser direct na gebruik hervullen, ook al is hij niet helemaal leeg.

– Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor een blusinstructie.

Bron brandweer.nl