Koolmonoxidevergiftiging

Bij koud weer doen we er van alles aan om er behaaglijk bij te zitten. Soms loopt dit verkeerd af. Nog elk jaar overlijden mensen door de combinatie van een slecht onderhouden gastoestel en onvoldoende ventilatie.

Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen ontstaat koolmonoxide (CO). Dit is een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. CO-gas is een echte sluipmoordenaar je ruikt of proeft het niet en je raakt snel bewusteloos.

 

(Bad)geisers, cv-installaties, gaskachels.

 

Ongeacht welk apparaat, het moet het aardgas dat toegevoerd wordt, kunnen verbranden. Daar is zuurstof voor nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt zich koolmonoxide.

 

De eerste tekenen van gevaar kunnen zijn:

 

 – Een oranje vlam

De vlam in de geiser, cv-installatie of kachel is oranje in plaats van blauw (zoals bij een goed afgesteld gastoestel) en hoger dan normaal.

 

Beslagen ramen

Door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.

 

Laat ieder jaar uw geiser, cv-installatie of gaskachel door een erkend installateur nakijken .U kunt uw energiebedrijf tegen een vergoeding een veiligheidsonderzoek laten uitvoeren. Voor alle gastoestellen geldt: elk jaar onderhoud en een controle door een erkend installateur is van groot belang.

 

De noodzaak van ventilatie

Onlangs was er een ongeval in een nieuwbouwwijk waarbij een heel gezin om het leven kwam. Dit ongeval gaf maar weer eens duidelijk aan hoe belangrijk goede ventilatie is. De woning was nog maar een jaar oud en uitstekend geïsoleerd. Een centraal afzuigsysteem zorgde voor het afvoeren van de lucht uit de woning. Maar vanwege de kou stopten de bewoners, een jong gezin, de aanvoerbuis van frisse lucht dicht met een handdoek. In zo’n geval heeft de cv-ketel binnen een paar uur alle zuurstof uit de woning verbrand en wordt het dodelijke koolmonoxidegas gevormd.

 

Vooral in nieuwbouwwoningen is er door goede isolatie geen natuurlijke ventilatie (kieren en gaten) meer. Daarom mogen lucht aan- en -afvoer nooit worden

afgesloten, ook niet in een zeer koude winter. Het afvoerkanaal moet schoon en in orde zijn, en er moet voldoende lucht worden toegevoerd.

Let ook op de afzuigventilator van de keuken en de centrale afzuiging van de keuken, wc en badkamer. Zorg ervoor dat de afvoer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal.

 

Bij oudbouw komt men ook in de verleiding om bij extreme kou kieren en gaten met kranten of lappen dicht te stoppen. Er is dan geen enkele ventilatie meer. Ook het dichtmaken van kieren en naden met behulp van kitafdichting en tochtstrips levert gevaar op wanneer er geen lucht aan- en -afvoersysteem voor in de plaats komt.

 

De schoorsteen

Vervuiling door vogelnesten, cement, stenen of een slechte kwaliteit van het schoorsteenkanaal kan ertoe leiden dat het verstopt raakt. Ook door het

stoken zelf kan een schoorsteenkanaal dichtslibben.

Is uw schoorsteen eenmaal verstopt, dan stromen de verbrandingsgassen rechtstreeks uw kamer in. Worden er kolen, olie of hout gestookt, dan moet

de schoorsteen ten minste eens per jaar worden geveegd. Gaat het om gas, laat de schoorsteen dan ieder jaar nazien en zo nodig vegen door een erkend bedrijf die aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond, www.aspb.nl, info@aspb.nl.  

                                                                                                          (Bron: Brandweer.nl)

 

Bij ons kunt een koolmonoxidemelder aanschaffen die u bij een hoog percentage CO gas waarschuwt door middel van een luid alarm. Volg de montagevoorschriften goed op of laat hem door ons bij u thuis monteren. 

LET OP!! Elke koolmonoxidemelder heeft een beperkte levensduur van 3 tot 5 jaar controleer uw melder en vervang indien nodig.